Scenic Valley 2 – Thung Lũng Cảnh Quan 2

Tiếp nối thành công của Scenic Valley 1 và mang đến những cơ hội mới để sở hữu nhà ở Phú Mỹ Hưng, đặc biệt là những gia đình trẻ, dự án Scenic Valley 2 đã được hình thành và chính thức trở lại thị trường ngày 20/2/2016 với nhiều ưu điểm vượt trội về mọi mặt.